Çekçe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

f.m./fm. (förmiddag)
a. m.
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
c:a/ca. (cirka)
přibl. (přibližně)
Tahminler ile kullanılır
att. (attestera)
MP. (do vlastních rukou)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Bc. (Bakalář)
Üniversite ünvanı
CET (Centraleuropeisk tid)
CET (Středoevropský čas)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Saygın kişilerin ünvanları için
d.v.s., dvs. (det vill säga)
tj. (to jest)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
AB (aktiebolag)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
AB (aktiebolag)
a.s. (akciová společnost)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
ej tillämpningsbart
n/a (chybějící data)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nr (nummer)
č. (číslo)
Sıralamalar için kullanılır
per år
p.a. (per annum - ročně)
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
e.m./em. (eftermiddag)
p. m.
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
v.g.v. (var god vänd)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
VP (vice ordförande)
VP (viceprezident)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi