Tayca | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

v.m. (voor de middag)
a.m.
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
ong. (ongeveer)
โดยประมาณค่า
Tahminler ile kullanılır
t.a.v. (ter attentie van)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
B.A. (Bachelor of Arts)
ปริญญาตรี
Üniversite ünvanı
MET (Middel-Europese Tijd)
เวลายุโรปกลาง
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
สยามบรมราชกุมารี
Saygın kişilerin ünvanları için
d.w.z. (dat wil zeggen)
นั่นก็คือ
Bir şeyi açıklarken kullanılır
nv (naamloze vennootschap)
ร่วมมือกับ
Belli iş isimlerinden sonra gelir
nv (naamloze vennootschap)
จำกัด
Belli iş isimlerinden sonra gelir
n.v.t. (niet van toepassing)
ไม่สามารถใช้ได้
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nr. (nummer)
ตัวเลข
Sıralamalar için kullanılır
p.j. (per jaar)
ทุกปี
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
n.m. (na de middag)
นาฬิกา
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
z.o.z. (zie ommezijde)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
VP (vice-president)
รองประธาน
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi