Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

v.m. (voor de middag)
przed południem
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
ong. (ongeveer)
ok. (około)
Tahminler ile kullanılır
t.a.v. (ter attentie van)
do wiadomości
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
B.A. (Bachelor of Arts)
Licencjat
Üniversite ünvanı
MET (Middel-Europese Tijd)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Jego/Jej Królewska Mość
Saygın kişilerin ünvanları için
d.w.z. (dat wil zeggen)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
nv (naamloze vennootschap)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
nv (naamloze vennootschap)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
n.v.t. (niet van toepassing)
nie dot. (nie dotyczy)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nr. (nummer)
nr (numer)
Sıralamalar için kullanılır
p.j. (per jaar)
rocznie
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
n.m. (na de middag)
po południu
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
z.o.z. (zie ommezijde)
proszę odwrócić
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
VP (vice-president)
wiceprezydent
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi