İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

v.m. (voor de middag)
f.m./fm. (förmiddag)
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
ong. (ongeveer)
c:a/ca. (cirka)
Tahminler ile kullanılır
t.a.v. (ter attentie van)
att. (attestera)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
B.A. (Bachelor of Arts)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Üniversite ünvanı
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Centraleuropeisk tid)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Saygın kişilerin ünvanları için
d.w.z. (dat wil zeggen)
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
nv (naamloze vennootschap)
AB (aktiebolag)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
nv (naamloze vennootschap)
AB (aktiebolag)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
n.v.t. (niet van toepassing)
ej tillämpningsbart
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nr. (nummer)
nr (nummer)
Sıralamalar için kullanılır
p.j. (per jaar)
per år
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
n.m. (na de middag)
e.m./em. (eftermiddag)
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
z.o.z. (zie ommezijde)
v.g.v. (var god vänd)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
VP (vice-president)
VP (vice ordförande)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi