İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

v.m. (voor de middag)
a.m. (ante meridiem)
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
ong. (ongeveer)
approx. (approximately)
Tahminler ile kullanılır
t.a.v. (ter attentie van)
attn. (to the attention of)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Üniversite ünvanı
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Central European Time)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Saygın kişilerin ünvanları için
d.w.z. (dat wil zeggen)
i.e. (id est)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
nv (naamloze vennootschap)
inc. (incorporated)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
nv (naamloze vennootschap)
Ltd. (limited)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
n.v.t. (niet van toepassing)
n/a (not applicable)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nr. (nummer)
no. (number)
Sıralamalar için kullanılır
p.j. (per jaar)
p.a. (per annum)
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
n.m. (na de middag)
p.m. (post meridiem)
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
z.o.z. (zie ommezijde)
PTO (please turn over)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
VP (vice-president)
VP (vice president)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi