Fransızca | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

v.m. (voor de middag)
a.m. (ante meridiem) : avant midi
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
ong. (ongeveer)
approx. (approximativement)
Tahminler ile kullanılır
t.a.v. (ter attentie van)
attn. (à l'attention de)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
B.A. (Bachelor of Arts)
Licence
Üniversite ünvanı
MET (Middel-Europese Tijd)
HEC (heure d'Europe centrale)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Saygın kişilerin ünvanları için
d.w.z. (dat wil zeggen)
c.à.d (c'est-à-dire)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
nv (naamloze vennootschap)
S.A. (Société Anonyme)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
nv (naamloze vennootschap)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
n.v.t. (niet van toepassing)
n/a (non applicable)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nr. (nummer)
n° (numéro)
Sıralamalar için kullanılır
p.j. (per jaar)
p. a. (par an)
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
n.m. (na de middag)
p.m. (post meridiem) : après-midi
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
z.o.z. (zie ommezijde)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
VP (vice-president)
V.P. (vice-président)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi