Çekçe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

v.m. (voor de middag)
a. m.
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
ong. (ongeveer)
přibl. (přibližně)
Tahminler ile kullanılır
t.a.v. (ter attentie van)
MP. (do vlastních rukou)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
B.A. (Bachelor of Arts)
Bc. (Bakalář)
Üniversite ünvanı
MET (Middel-Europese Tijd)
CET (Středoevropský čas)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Saygın kişilerin ünvanları için
d.w.z. (dat wil zeggen)
tj. (to jest)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
nv (naamloze vennootschap)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
nv (naamloze vennootschap)
a.s. (akciová společnost)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
n.v.t. (niet van toepassing)
n/a (chybějící data)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nr. (nummer)
č. (číslo)
Sıralamalar için kullanılır
p.j. (per jaar)
p.a. (per annum - ročně)
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
n.m. (na de middag)
p. m.
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
z.o.z. (zie ommezijde)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
VP (vice-president)
VP (viceprezident)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi