Almanca | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

v.m. (voor de middag)
vorm. (vormittags)
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
ong. (ongeveer)
ugf. (ungefähr)
Tahminler ile kullanılır
t.a.v. (ter attentie van)
z.Hd. (zu Händen von)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Üniversite ünvanı
MET (Middel-Europese Tijd)
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Saygın kişilerin ünvanları için
d.w.z. (dat wil zeggen)
d.h. (das heißt)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
nv (naamloze vennootschap)
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
nv (naamloze vennootschap)
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
n.v.t. (niet van toepassing)
n.z. (nicht zutreffend)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nr. (nummer)
Nr. (Nummer)
Sıralamalar için kullanılır
p.j. (per jaar)
pro Jahr
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
n.m. (na de middag)
nachm. (nachmittags)
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
z.o.z. (zie ommezijde)
b.w. (bitte wenden)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
VP (vice-president)
VPräs. (Vizepräsident)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi