Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

प्रातः... बजे
przed południem
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
लगभग
ok. (około)
Tahminler ile kullanılır
...ध्यान दें.
do wiadomości
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Licencjat
Üniversite ünvanı
IST
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
राजा/रानी
Jego/Jej Królewska Mość
Saygın kişilerin ünvanları için
जो है कि
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
इंक.
S.A. (Spółka Akcyjna)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
लिमिटेड
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
-
nie dot. (nie dotyczy)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
क्रं.
nr (numer)
Sıralamalar için kullanılır
प्रतिवर्ष
rocznie
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
दोपहर... बजे
po południu
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
अगला पन्ना
proszę odwrócić
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
उपराष्ट्रपति
wiceprezydent
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi