Yunanca | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

a.m. (ante meridiem) : avant midi
π.μ. (προ μεσημβρίας)
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
approx. (approximativement)
περ. (κατά προσέγγιση)
Tahminler ile kullanılır
attn. (à l'attention de)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Licence
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Üniversite ünvanı
HEC (heure d'Europe centrale)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Saygın kişilerin ünvanları için
c.à.d (c'est-à-dire)
π.χ. (για παράδειγμα)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
S.A. (Société Anonyme)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
n/a (non applicable)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
n° (numéro)
αριθ. (Αριθμός)
Sıralamalar için kullanılır
p. a. (par an)
ανά έτος, ετήσια
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
p.m. (post meridiem) : après-midi
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
γυρίστε σελίδα
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
V.P. (vice-président)
αντιπρόεδρος
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi