Türkçe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

a.m. (ante meridiem) : avant midi
sabah (öğleden önce)
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
approx. (approximativement)
tahmini
Tahminler ile kullanılır
attn. (à l'attention de)
dikkatine
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Licence
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Üniversite ünvanı
HEC (heure d'Europe centrale)
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
S.A.R. (Son Altesse Royale)
huzurunda
Saygın kişilerin ünvanları için
c.à.d (c'est-à-dire)
yani
Bir şeyi açıklarken kullanılır
S.A. (Société Anonyme)
A.Ş. (anonim şirketi)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Ltd. (limited)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
n/a (non applicable)
geçersiz
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
n° (numéro)
no. (numara)
Sıralamalar için kullanılır
p. a. (par an)
yıllık / yılda bir
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
p.m. (post meridiem) : après-midi
öğleden sonra
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
V.P. (vice-président)
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi