Tayca | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

a.m. (ante meridiem) : avant midi
a.m.
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
approx. (approximativement)
โดยประมาณค่า
Tahminler ile kullanılır
attn. (à l'attention de)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Licence
ปริญญาตรี
Üniversite ünvanı
HEC (heure d'Europe centrale)
เวลายุโรปกลาง
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
S.A.R. (Son Altesse Royale)
สยามบรมราชกุมารี
Saygın kişilerin ünvanları için
c.à.d (c'est-à-dire)
นั่นก็คือ
Bir şeyi açıklarken kullanılır
S.A. (Société Anonyme)
ร่วมมือกับ
Belli iş isimlerinden sonra gelir
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
จำกัด
Belli iş isimlerinden sonra gelir
n/a (non applicable)
ไม่สามารถใช้ได้
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
n° (numéro)
ตัวเลข
Sıralamalar için kullanılır
p. a. (par an)
ทุกปี
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
p.m. (post meridiem) : après-midi
นาฬิกา
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
V.P. (vice-président)
รองประธาน
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi