Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

a.m. (ante meridiem) : avant midi
przed południem
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
approx. (approximativement)
ok. (około)
Tahminler ile kullanılır
attn. (à l'attention de)
do wiadomości
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Licence
Licencjat
Üniversite ünvanı
HEC (heure d'Europe centrale)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Jego/Jej Królewska Mość
Saygın kişilerin ünvanları için
c.à.d (c'est-à-dire)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
S.A. (Société Anonyme)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
n/a (non applicable)
nie dot. (nie dotyczy)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
n° (numéro)
nr (numer)
Sıralamalar için kullanılır
p. a. (par an)
rocznie
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
p.m. (post meridiem) : après-midi
po południu
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
proszę odwrócić
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
V.P. (vice-président)
wiceprezydent
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi