Korece | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

a.m. (ante meridiem) : avant midi
오전
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
approx. (approximativement)
대개 (대략)
Tahminler ile kullanılır
attn. (à l'attention de)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Licence
학사
Üniversite ünvanı
HEC (heure d'Europe centrale)
중앙유럽 표준시
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
S.A.R. (Son Altesse Royale)
전하
Saygın kişilerin ünvanları için
c.à.d (c'est-à-dire)
즉, 다시 말하자면
Bir şeyi açıklarken kullanılır
S.A. (Société Anonyme)
주식회사
Belli iş isimlerinden sonra gelir
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
사 (社)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
n/a (non applicable)
없음
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
n° (numéro)
Sıralamalar için kullanılır
p. a. (par an)
매년
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
p.m. (post meridiem) : après-midi
오후
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
뒷 장을 봐주십시오
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
V.P. (vice-président)
부사장님, 부통령님, 부회장님
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi