Japonca | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

a.m. (ante meridiem) : avant midi
a.m.(午前中)
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
approx. (approximativement)
おおよそ
Tahminler ile kullanılır
attn. (à l'attention de)
・・・宛てに
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Licence
文学士
Üniversite ünvanı
HEC (heure d'Europe centrale)
中央ヨーロッパ標準時
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
S.A.R. (Son Altesse Royale)
殿下
Saygın kişilerin ünvanları için
c.à.d (c'est-à-dire)
すなわち
Bir şeyi açıklarken kullanılır
S.A. (Société Anonyme)
法人組織
Belli iş isimlerinden sonra gelir
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
有限会社
Belli iş isimlerinden sonra gelir
n/a (non applicable)
該当なし
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
n° (numéro)
No.
Sıralamalar için kullanılır
p. a. (par an)
毎年
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
p.m. (post meridiem) : après-midi
p.m. (午後)
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
裏面に続く
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
V.P. (vice-président)
副大統領
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi