İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

a.m. (ante meridiem) : avant midi
f.m./fm. (förmiddag)
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
approx. (approximativement)
c:a/ca. (cirka)
Tahminler ile kullanılır
attn. (à l'attention de)
att. (attestera)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Licence
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Üniversite ünvanı
HEC (heure d'Europe centrale)
CET (Centraleuropeisk tid)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
S.A.R. (Son Altesse Royale)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Saygın kişilerin ünvanları için
c.à.d (c'est-à-dire)
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
S.A. (Société Anonyme)
AB (aktiebolag)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
AB (aktiebolag)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
n/a (non applicable)
ej tillämpningsbart
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
n° (numéro)
nr (nummer)
Sıralamalar için kullanılır
p. a. (par an)
per år
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
p.m. (post meridiem) : après-midi
e.m./em. (eftermiddag)
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
v.g.v. (var god vänd)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
V.P. (vice-président)
VP (vice ordförande)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi