Fince | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

a.m. (ante meridiem) : avant midi
aamup.
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
approx. (approximativement)
n. (noin)
Tahminler ile kullanılır
attn. (à l'attention de)
...henkilön käsiteltäväksi
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Licence
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Üniversite ünvanı
HEC (heure d'Europe centrale)
GMT (Greenwich Mean Time)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Saygın kişilerin ünvanları için
c.à.d (c'est-à-dire)
eli
Bir şeyi açıklarken kullanılır
S.A. (Société Anonyme)
Oy (osakeyhtiö)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Rajavastuuyhtiö
Belli iş isimlerinden sonra gelir
n/a (non applicable)
ei saatavilla
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
n° (numéro)
nro. (numero)
Sıralamalar için kullanılır
p. a. (par an)
per vuosi
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
p.m. (post meridiem) : après-midi
iltap. (iltapäivällä)
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
käännä sivu
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
V.P. (vice-président)
Varapresidentti
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi