Danca | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

a.m. (ante meridiem) : avant midi
om morgenen
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
approx. (approximativement)
ca. (cirka)
Tahminler ile kullanılır
attn. (à l'attention de)
att. (attention)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Licence
BA (Bachelor)
Üniversite ünvanı
HEC (heure d'Europe centrale)
CET (Central European Time)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
S.A.R. (Son Altesse Royale)
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Saygın kişilerin ünvanları için
c.à.d (c'est-à-dire)
dvs. (det vil sige)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
S.A. (Société Anonyme)
inc. (incorporated)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
A/S (aktieselskab)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
n/a (non applicable)
Ikke tilgængelig
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
n° (numéro)
nr. (nummer)
Sıralamalar için kullanılır
p. a. (par an)
pr. år (pro anno)
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
p.m. (post meridiem) : après-midi
om eftermiddagen
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
vende
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
V.P. (vice-président)
vicedirektør
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi