Çince | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

a.m. (ante meridiem) : avant midi
上午
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
approx. (approximativement)
大约
Tahminler ile kullanılır
attn. (à l'attention de)
请...注意
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Licence
文学学士
Üniversite ünvanı
HEC (heure d'Europe centrale)
欧洲中部时间
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
S.A.R. (Son Altesse Royale)
尊敬的
Saygın kişilerin ünvanları için
c.à.d (c'est-à-dire)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
S.A. (Société Anonyme)
有限责任公司
Belli iş isimlerinden sonra gelir
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
股份有限公司
Belli iş isimlerinden sonra gelir
n/a (non applicable)
不适用
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
n° (numéro)
订购号
Sıralamalar için kullanılır
p. a. (par an)
每年
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
p.m. (post meridiem) : après-midi
下午
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
请翻面
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
V.P. (vice-président)
副总裁
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi