Çekçe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

a.m. (ante meridiem) : avant midi
a. m.
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
approx. (approximativement)
přibl. (přibližně)
Tahminler ile kullanılır
attn. (à l'attention de)
MP. (do vlastních rukou)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Licence
Bc. (Bakalář)
Üniversite ünvanı
HEC (heure d'Europe centrale)
CET (Středoevropský čas)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
S.A.R. (Son Altesse Royale)
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Saygın kişilerin ünvanları için
c.à.d (c'est-à-dire)
tj. (to jest)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
S.A. (Société Anonyme)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
a.s. (akciová společnost)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
n/a (non applicable)
n/a (chybějící data)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
n° (numéro)
č. (číslo)
Sıralamalar için kullanılır
p. a. (par an)
p.a. (per annum - ročně)
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
p.m. (post meridiem) : après-midi
p. m.
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
V.P. (vice-président)
VP (viceprezident)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi