Yunanca | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

aamup.
π.μ. (προ μεσημβρίας)
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
n. (noin)
περ. (κατά προσέγγιση)
Tahminler ile kullanılır
...henkilön käsiteltäväksi
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Üniversite ünvanı
GMT (Greenwich Mean Time)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Saygın kişilerin ünvanları için
eli
π.χ. (για παράδειγμα)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
Oy (osakeyhtiö)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Rajavastuuyhtiö
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
ei saatavilla
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nro. (numero)
αριθ. (Αριθμός)
Sıralamalar için kullanılır
per vuosi
ανά έτος, ετήσια
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
iltap. (iltapäivällä)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
käännä sivu
γυρίστε σελίδα
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
Varapresidentti
αντιπρόεδρος
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi