Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

aamup.
przed południem
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
n. (noin)
ok. (około)
Tahminler ile kullanılır
...henkilön käsiteltäväksi
do wiadomości
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Licencjat
Üniversite ünvanı
GMT (Greenwich Mean Time)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Jego/Jej Królewska Mość
Saygın kişilerin ünvanları için
eli
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
Oy (osakeyhtiö)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Rajavastuuyhtiö
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
ei saatavilla
nie dot. (nie dotyczy)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nro. (numero)
nr (numer)
Sıralamalar için kullanılır
per vuosi
rocznie
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
iltap. (iltapäivällä)
po południu
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
käännä sivu
proszę odwrócić
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
Varapresidentti
wiceprezydent
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi