İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

aamup.
f.m./fm. (förmiddag)
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
n. (noin)
c:a/ca. (cirka)
Tahminler ile kullanılır
...henkilön käsiteltäväksi
att. (attestera)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Üniversite ünvanı
GMT (Greenwich Mean Time)
CET (Centraleuropeisk tid)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Saygın kişilerin ünvanları için
eli
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
Oy (osakeyhtiö)
AB (aktiebolag)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Rajavastuuyhtiö
AB (aktiebolag)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
ei saatavilla
ej tillämpningsbart
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nro. (numero)
nr (nummer)
Sıralamalar için kullanılır
per vuosi
per år
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
iltap. (iltapäivällä)
e.m./em. (eftermiddag)
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
käännä sivu
v.g.v. (var god vänd)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
Varapresidentti
VP (vice ordförande)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi