İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

aamup.
a.m. (ante meridiem)
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
n. (noin)
approx. (approximately)
Tahminler ile kullanılır
...henkilön käsiteltäväksi
attn. (to the attention of)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
B.A. (Bachelor of Arts)
Üniversite ünvanı
GMT (Greenwich Mean Time)
CET (Central European Time)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Saygın kişilerin ünvanları için
eli
i.e. (id est)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
Oy (osakeyhtiö)
inc. (incorporated)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Rajavastuuyhtiö
Ltd. (limited)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
ei saatavilla
n/a (not applicable)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nro. (numero)
no. (number)
Sıralamalar için kullanılır
per vuosi
p.a. (per annum)
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
iltap. (iltapäivällä)
p.m. (post meridiem)
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
käännä sivu
PTO (please turn over)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
Varapresidentti
VP (vice president)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi