Çekçe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

aamup.
a. m.
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
n. (noin)
přibl. (přibližně)
Tahminler ile kullanılır
...henkilön käsiteltäväksi
MP. (do vlastních rukou)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Bc. (Bakalář)
Üniversite ünvanı
GMT (Greenwich Mean Time)
CET (Středoevropský čas)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Saygın kişilerin ünvanları için
eli
tj. (to jest)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
Oy (osakeyhtiö)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Rajavastuuyhtiö
a.s. (akciová společnost)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
ei saatavilla
n/a (chybějící data)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nro. (numero)
č. (číslo)
Sıralamalar için kullanılır
per vuosi
p.a. (per annum - ročně)
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
iltap. (iltapäivällä)
p. m.
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
käännä sivu
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
Varapresidentti
VP (viceprezident)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi