Tayca | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

om morgenen
a.m.
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
ca. (cirka)
โดยประมาณค่า
Tahminler ile kullanılır
att. (attention)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
BA (Bachelor)
ปริญญาตรี
Üniversite ünvanı
CET (Central European Time)
เวลายุโรปกลาง
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
สยามบรมราชกุมารี
Saygın kişilerin ünvanları için
dvs. (det vil sige)
นั่นก็คือ
Bir şeyi açıklarken kullanılır
inc. (incorporated)
ร่วมมือกับ
Belli iş isimlerinden sonra gelir
A/S (aktieselskab)
จำกัด
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Ikke tilgængelig
ไม่สามารถใช้ได้
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nr. (nummer)
ตัวเลข
Sıralamalar için kullanılır
pr. år (pro anno)
ทุกปี
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
om eftermiddagen
นาฬิกา
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
vende
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
vicedirektør
รองประธาน
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi