Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

om morgenen
przed południem
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
ca. (cirka)
ok. (około)
Tahminler ile kullanılır
att. (attention)
do wiadomości
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
BA (Bachelor)
Licencjat
Üniversite ünvanı
CET (Central European Time)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Jego/Jej Królewska Mość
Saygın kişilerin ünvanları için
dvs. (det vil sige)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
inc. (incorporated)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
A/S (aktieselskab)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Ikke tilgængelig
nie dot. (nie dotyczy)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nr. (nummer)
nr (numer)
Sıralamalar için kullanılır
pr. år (pro anno)
rocznie
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
om eftermiddagen
po południu
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
vende
proszę odwrócić
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
vicedirektør
wiceprezydent
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi