İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

om morgenen
f.m./fm. (förmiddag)
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
ca. (cirka)
c:a/ca. (cirka)
Tahminler ile kullanılır
att. (attention)
att. (attestera)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
BA (Bachelor)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Üniversite ünvanı
CET (Central European Time)
CET (Centraleuropeisk tid)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Saygın kişilerin ünvanları için
dvs. (det vil sige)
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
inc. (incorporated)
AB (aktiebolag)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
A/S (aktieselskab)
AB (aktiebolag)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Ikke tilgængelig
ej tillämpningsbart
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nr. (nummer)
nr (nummer)
Sıralamalar için kullanılır
pr. år (pro anno)
per år
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
om eftermiddagen
e.m./em. (eftermiddag)
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
vende
v.g.v. (var god vänd)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
vicedirektør
VP (vice ordförande)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi