Tayca | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

上午
a.m.
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
大约
โดยประมาณค่า
Tahminler ile kullanılır
请...注意
เนื่องในความตั้งใจของ...
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
文学学士
ปริญญาตรี
Üniversite ünvanı
欧洲中部时间
เวลายุโรปกลาง
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
尊敬的
สยามบรมราชกุมารี
Saygın kişilerin ünvanları için
นั่นก็คือ
Bir şeyi açıklarken kullanılır
有限责任公司
ร่วมมือกับ
Belli iş isimlerinden sonra gelir
股份有限公司
จำกัด
Belli iş isimlerinden sonra gelir
不适用
ไม่สามารถใช้ได้
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
订购号
ตัวเลข
Sıralamalar için kullanılır
每年
ทุกปี
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
下午
นาฬิกา
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
请翻面
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
副总裁
รองประธาน
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi