Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

上午
przed południem
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
大约
ok. (około)
Tahminler ile kullanılır
请...注意
do wiadomości
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
文学学士
Licencjat
Üniversite ünvanı
欧洲中部时间
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
尊敬的
Jego/Jej Królewska Mość
Saygın kişilerin ünvanları için
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
有限责任公司
S.A. (Spółka Akcyjna)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
股份有限公司
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
不适用
nie dot. (nie dotyczy)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
订购号
nr (numer)
Sıralamalar için kullanılır
每年
rocznie
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
下午
po południu
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
请翻面
proszę odwrócić
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
副总裁
wiceprezydent
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi