İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

上午
a.m. (ante meridiem)
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
大约
approx. (approximately)
Tahminler ile kullanılır
请...注意
attn. (to the attention of)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
文学学士
B.A. (Bachelor of Arts)
Üniversite ünvanı
欧洲中部时间
CET (Central European Time)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
尊敬的
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Saygın kişilerin ünvanları için
i.e. (id est)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
有限责任公司
inc. (incorporated)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
股份有限公司
Ltd. (limited)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
不适用
n/a (not applicable)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
订购号
no. (number)
Sıralamalar için kullanılır
每年
p.a. (per annum)
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
下午
p.m. (post meridiem)
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
请翻面
PTO (please turn over)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
副总裁
VP (vice president)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi