Çekçe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

上午
a. m.
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
大约
přibl. (přibližně)
Tahminler ile kullanılır
请...注意
MP. (do vlastních rukou)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
文学学士
Bc. (Bakalář)
Üniversite ünvanı
欧洲中部时间
CET (Středoevropský čas)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
尊敬的
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Saygın kişilerin ünvanları için
tj. (to jest)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
有限责任公司
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
股份有限公司
a.s. (akciová společnost)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
不适用
n/a (chybějící data)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
订购号
č. (číslo)
Sıralamalar için kullanılır
每年
p.a. (per annum - ročně)
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
下午
p. m.
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
请翻面
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
副总裁
VP (viceprezident)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi