Yunanca | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

a. m.
π.μ. (προ μεσημβρίας)
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
přibl. (přibližně)
περ. (κατά προσέγγιση)
Tahminler ile kullanılır
MP. (do vlastních rukou)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Bc. (Bakalář)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Üniversite ünvanı
CET (Středoevropský čas)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Saygın kişilerin ünvanları için
tj. (to jest)
π.χ. (για παράδειγμα)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
a.s. (akciová společnost)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
n/a (chybějící data)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
č. (číslo)
αριθ. (Αριθμός)
Sıralamalar için kullanılır
p.a. (per annum - ročně)
ανά έτος, ετήσια
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
p. m.
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
γυρίστε σελίδα
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
VP (viceprezident)
αντιπρόεδρος
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi