Türkçe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

a. m.
sabah (öğleden önce)
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
přibl. (přibližně)
tahmini
Tahminler ile kullanılır
MP. (do vlastních rukou)
dikkatine
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Bc. (Bakalář)
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Üniversite ünvanı
CET (Středoevropský čas)
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
huzurunda
Saygın kişilerin ünvanları için
tj. (to jest)
yani
Bir şeyi açıklarken kullanılır
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
A.Ş. (anonim şirketi)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
a.s. (akciová společnost)
Ltd. (limited)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
n/a (chybějící data)
geçersiz
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
č. (číslo)
no. (numara)
Sıralamalar için kullanılır
p.a. (per annum - ročně)
yıllık / yılda bir
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
p. m.
öğleden sonra
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
VP (viceprezident)
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi