Tayca | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

a. m.
a.m.
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
přibl. (přibližně)
โดยประมาณค่า
Tahminler ile kullanılır
MP. (do vlastních rukou)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Bc. (Bakalář)
ปริญญาตรี
Üniversite ünvanı
CET (Středoevropský čas)
เวลายุโรปกลาง
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
สยามบรมราชกุมารี
Saygın kişilerin ünvanları için
tj. (to jest)
นั่นก็คือ
Bir şeyi açıklarken kullanılır
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
ร่วมมือกับ
Belli iş isimlerinden sonra gelir
a.s. (akciová společnost)
จำกัด
Belli iş isimlerinden sonra gelir
n/a (chybějící data)
ไม่สามารถใช้ได้
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
č. (číslo)
ตัวเลข
Sıralamalar için kullanılır
p.a. (per annum - ročně)
ทุกปี
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
p. m.
นาฬิกา
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
VP (viceprezident)
รองประธาน
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi