Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

a. m.
przed południem
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
přibl. (přibližně)
ok. (około)
Tahminler ile kullanılır
MP. (do vlastních rukou)
do wiadomości
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Bc. (Bakalář)
Licencjat
Üniversite ünvanı
CET (Středoevropský čas)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Jego/Jej Królewska Mość
Saygın kişilerin ünvanları için
tj. (to jest)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
a.s. (akciová společnost)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
n/a (chybějící data)
nie dot. (nie dotyczy)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
č. (číslo)
nr (numer)
Sıralamalar için kullanılır
p.a. (per annum - ročně)
rocznie
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
p. m.
po południu
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
proszę odwrócić
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
VP (viceprezident)
wiceprezydent
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi