İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

a. m.
f.m./fm. (förmiddag)
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
přibl. (přibližně)
c:a/ca. (cirka)
Tahminler ile kullanılır
MP. (do vlastních rukou)
att. (attestera)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Bc. (Bakalář)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Üniversite ünvanı
CET (Středoevropský čas)
CET (Centraleuropeisk tid)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Saygın kişilerin ünvanları için
tj. (to jest)
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
AB (aktiebolag)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
a.s. (akciová společnost)
AB (aktiebolag)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
n/a (chybějící data)
ej tillämpningsbart
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
č. (číslo)
nr (nummer)
Sıralamalar için kullanılır
p.a. (per annum - ročně)
per år
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
p. m.
e.m./em. (eftermiddag)
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
v.g.v. (var god vänd)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
VP (viceprezident)
VP (vice ordförande)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi