İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

a. m.
a.m. (ante meridiem)
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
přibl. (přibližně)
approx. (approximately)
Tahminler ile kullanılır
MP. (do vlastních rukou)
attn. (to the attention of)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Bc. (Bakalář)
B.A. (Bachelor of Arts)
Üniversite ünvanı
CET (Středoevropský čas)
CET (Central European Time)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Saygın kişilerin ünvanları için
tj. (to jest)
i.e. (id est)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
inc. (incorporated)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
a.s. (akciová společnost)
Ltd. (limited)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
n/a (chybějící data)
n/a (not applicable)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
č. (číslo)
no. (number)
Sıralamalar için kullanılır
p.a. (per annum - ročně)
p.a. (per annum)
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
p. m.
p.m. (post meridiem)
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
PTO (please turn over)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
VP (viceprezident)
VP (vice president)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi