Fince | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

a. m.
aamup.
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
přibl. (přibližně)
n. (noin)
Tahminler ile kullanılır
MP. (do vlastních rukou)
...henkilön käsiteltäväksi
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Bc. (Bakalář)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Üniversite ünvanı
CET (Středoevropský čas)
GMT (Greenwich Mean Time)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Saygın kişilerin ünvanları için
tj. (to jest)
eli
Bir şeyi açıklarken kullanılır
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Oy (osakeyhtiö)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
a.s. (akciová společnost)
Rajavastuuyhtiö
Belli iş isimlerinden sonra gelir
n/a (chybějící data)
ei saatavilla
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
č. (číslo)
nro. (numero)
Sıralamalar için kullanılır
p.a. (per annum - ročně)
per vuosi
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
p. m.
iltap. (iltapäivällä)
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
käännä sivu
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
VP (viceprezident)
Varapresidentti
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi