Çince | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

a. m.
上午
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
přibl. (přibližně)
大约
Tahminler ile kullanılır
MP. (do vlastních rukou)
请...注意
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Bc. (Bakalář)
文学学士
Üniversite ünvanı
CET (Středoevropský čas)
欧洲中部时间
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
尊敬的
Saygın kişilerin ünvanları için
tj. (to jest)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
有限责任公司
Belli iş isimlerinden sonra gelir
a.s. (akciová společnost)
股份有限公司
Belli iş isimlerinden sonra gelir
n/a (chybějící data)
不适用
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
č. (číslo)
订购号
Sıralamalar için kullanılır
p.a. (per annum - ročně)
每年
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
p. m.
下午
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
请翻面
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
VP (viceprezident)
副总裁
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi