Esperanto | Cümle Kalıpları - İş | Fatura

Fatura - Beyanname

Dịch vụ của chúng tôi có giá...
Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
Resmi, oldukça kibar
Vui lòng xem hóa đơn đính kèm số... cho...
Vi trovos la fakturon no. ... por...
Resmi, kibar
Hóa đơn dự toán sẽ được fax cho ông/bà.
La proforma fakturo estos faksato.
Resmi, direkt
Vui lòng thanh toán ngay khi nhận được sản phẩm.
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
Resmi, direkt
Tổng số tiền cần thanh toán là...
La tuta pagebla kvanto estas...
Resmi, direkt
Theo quy định của công ty của chúng tôi, hóa đơn chỉ được niêm yết bằng đồng euro.
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
Resmi, son derece direkt

Fatura - Hatırlatma

Chúng tôi xin mạn phép nhắc ông/bà rằng đã quá hạn thanh toán cho...
Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
Resmi, oldukça kibar
Đây là thông báo nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/bà vẫn chưa được thanh toán.
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
Resmi, kibar
Theo như kê khai của chúng tôi, chúng tôi vẫn chưa nhận được chuyển khoản của ông/bà để thanh toán cho hóa đơn ở trên.
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
Resmi, kibar
Chúng tôi rất mong ông/bà có thể nhanh chóng thanh toán trong vài ngày tới.
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
Resmi, kibar
Chúng tôi được biết hóa đơn này vẫn chưa được thanh toán.
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
Resmi, direkt
Ông/bà hãy vui lòng nhanh chóng hoàn tất thủ tục thanh toán.
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
Resmi, direkt
Chúng tôi vẫn chưa nhận được khoản thanh toán cho...
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
Resmi, oldukça direkt
Phòng Khách hàng của chúng tôi chỉ có thể tiến hành gửi hàng cho quí khách sau khi chúng tôi nhận được bản sao séc/chứng nhận chuyển khoản.
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
Resmi, oldukça direkt
Nếu quí khách đã tiến hành thanh toán, vui lòng bỏ qua thư này.
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
Resmi, kibar