İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | Fatura

Fatura - Beyanname

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
For my services I kindly request the following payment…
Resmi, oldukça kibar
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Please find enclosed invoice no. … for …
Resmi, kibar
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
The pro forma invoice will be faxed.
Resmi, direkt
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Payable immediately after the receipt of the goods.
Resmi, direkt
Ödenecek toplam miktar ...
The total amount payable is…
Resmi, direkt
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
It is our company policy to invoice only in Euros.
Resmi, son derece direkt

Fatura - Hatırlatma

Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
May we remind you that your payment for...is overdue.
Resmi, oldukça kibar
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Resmi, kibar
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Resmi, kibar
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Resmi, kibar
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Our records show that the invoice still has not been paid.
Resmi, direkt
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Please send your payment promptly.
Resmi, direkt
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
We have not yet received payment for…
Resmi, oldukça direkt
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Resmi, oldukça direkt
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Resmi, kibar