Fransızca | Cümle Kalıpları - İş | Fatura

Fatura - Beyanname

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Merci de régler le montant suivant...
Resmi, oldukça kibar
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Resmi, kibar
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
La facture pro forma sera faxée.
Resmi, direkt
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Réglable directement après réception des biens.
Resmi, direkt
Ödenecek toplam miktar ...
La montant total à payer est de...
Resmi, direkt
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Resmi, son derece direkt

Fatura - Hatırlatma

Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Resmi, oldukça kibar
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Resmi, kibar
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Resmi, kibar
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Resmi, kibar
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Resmi, direkt
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Resmi, direkt
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Resmi, oldukça direkt
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Resmi, oldukça direkt
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Resmi, kibar