Çince | Cümle Kalıpları - İş | Fatura

Fatura - Beyanname

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
对于我提供的服务,恳请您支付以下款项...
Resmi, oldukça kibar
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
随函附上...的发票号码...
Resmi, kibar
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
该报价单的发票将传真给您。
Resmi, direkt
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
收到货物发票之后立即付款。
Resmi, direkt
Ödenecek toplam miktar ...
总支付额是...
Resmi, direkt
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
我们公司的规定是只能以欧元开出发票。
Resmi, son derece direkt

Fatura - Hatırlatma

Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
不好意思,请允许我提醒您,您的...付款已经过期。
Resmi, oldukça kibar
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
提醒您一下,上述货单仍然未付。
Resmi, kibar
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
根据我们的记录,我们还没有收到上述发票的汇款。
Resmi, kibar
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
如果您能近期清理账户款额,我们将不胜感激。
Resmi, kibar
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
我们的记录显示发票仍没有被支付。
Resmi, direkt
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
请立即发送您的付款。
Resmi, direkt
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
我们还没有收到...的付款
Resmi, oldukça direkt
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
我们的财务部门只有在收到您支票/转账的复印件后才会发出订单。
Resmi, oldukça direkt
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
如果您已发送付款,请忽略此信。
Resmi, kibar