Türkçe | Cümle Kalıpları - İş | Fatura

Fatura - Beyanname

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Resmi, oldukça kibar
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Resmi, kibar
Мы пришлем вам счет по факсу
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Resmi, direkt
Оплата сразу после доставки товара
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Resmi, direkt
Общая сумма...
Ödenecek toplam miktar ...
Resmi, direkt
Мы выписываем счета только в евро
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Resmi, son derece direkt

Fatura - Hatırlatma

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Resmi, oldukça kibar
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Resmi, kibar
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Resmi, kibar
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Resmi, kibar
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Resmi, direkt
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Resmi, direkt
Мы еще не получили оплату за...
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Resmi, oldukça direkt
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Resmi, oldukça direkt
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Resmi, kibar