Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | Fatura

Fatura - Beyanname

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Resmi, oldukça kibar
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Resmi, kibar
Мы пришлем вам счет по факсу
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Resmi, direkt
Оплата сразу после доставки товара
Płatne przy odbiorze.
Resmi, direkt
Общая сумма...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Resmi, direkt
Мы выписываем счета только в евро
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Resmi, son derece direkt

Fatura - Hatırlatma

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Resmi, oldukça kibar
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Resmi, kibar
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Resmi, kibar
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Resmi, kibar
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Resmi, direkt
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Resmi, direkt
Мы еще не получили оплату за...
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Resmi, oldukça direkt
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Resmi, oldukça direkt
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Resmi, kibar