Çekçe | Cümle Kalıpları - İş | Fatura

Fatura - Beyanname

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Resmi, oldukça kibar
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Resmi, kibar
Мы пришлем вам счет по факсу
Proforma faktura bude poslána faxem.
Resmi, direkt
Оплата сразу после доставки товара
Splatné ihned po obdržení zboží.
Resmi, direkt
Общая сумма...
Celková splatná částka je...
Resmi, direkt
Мы выписываем счета только в евро
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Resmi, son derece direkt

Fatura - Hatırlatma

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Resmi, oldukça kibar
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Resmi, kibar
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Resmi, kibar
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Resmi, kibar
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Resmi, direkt
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Resmi, direkt
Мы еще не получили оплату за...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Resmi, oldukça direkt
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Resmi, oldukça direkt
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Resmi, kibar