Rusça | Cümle Kalıpları - İş | Fatura

Fatura - Beyanname

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Resmi, oldukça kibar
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Resmi, kibar
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Мы пришлем вам счет по факсу
Resmi, direkt
Płatne przy odbiorze.
Оплата сразу после доставки товара
Resmi, direkt
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Общая сумма...
Resmi, direkt
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Мы выписываем счета только в евро
Resmi, son derece direkt

Fatura - Hatırlatma

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Resmi, oldukça kibar
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Resmi, kibar
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Resmi, kibar
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Resmi, kibar
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Resmi, direkt
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Resmi, direkt
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Мы еще не получили оплату за...
Resmi, oldukça direkt
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Resmi, oldukça direkt
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Resmi, kibar