İtalyanca | Cümle Kalıpları - İş | Fatura

Fatura - Beyanname

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Resmi, oldukça kibar
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Resmi, kibar
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Resmi, direkt
Płatne przy odbiorze.
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Resmi, direkt
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Il totale dovuto è...
Resmi, direkt
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Resmi, son derece direkt

Fatura - Hatırlatma

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Resmi, oldukça kibar
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Resmi, kibar
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Resmi, kibar
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Resmi, kibar
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Resmi, direkt
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Resmi, direkt
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Resmi, oldukça direkt
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Resmi, oldukça direkt
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Resmi, kibar