İspanyolca | Cümle Kalıpları - İş | Fatura

Fatura - Beyanname

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Resmi, oldukça kibar
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Encontrará adjunta la factura número...
Resmi, kibar
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
La factura pro forma será enviada por fax.
Resmi, direkt
Płatne przy odbiorze.
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Resmi, direkt
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
El monto total a pagar es...
Resmi, direkt
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Resmi, son derece direkt

Fatura - Hatırlatma

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Resmi, oldukça kibar
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Resmi, kibar
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Resmi, kibar
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Resmi, kibar
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Resmi, direkt
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Resmi, direkt
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Resmi, oldukça direkt
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Resmi, oldukça direkt
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Resmi, kibar